Zamíchat v rámci úloh

Pokud je tato možnost povolena, budou při každém pokusu o splnění testu náhodně zamíchány jednotlivé části úloh, jestliže to umožňuje nastavení konkrétní úlohy.

Zamíchání v rámci úloh má studentům poněkud ztížit opisování.

Nastavení se vztahuje pouze na úlohy, u kterých je možnost výběru, tedy úlohy s výběrem odpovědí a přiřazovací úlohy. Pro úlohy s výběrem odpovědí platí, že pořadí odpovědí bude zamícháno, pouze je-li tato možnost nastavena na "Ano".U přiřazovacích úloh jsou odpovědi zamíchány vždy a toto nastavení tak navíc určuje, zda má být zamícháno i pořadí párů otázka-odpověď.

Toto nastavení nesouvisí s použitím Náhodně vybraných úloh.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English