Vyžaduje síťovou adresu

Toto pole je volitelné.

Přístup k testu můžete omezit na konkrétní podsítě v rámci Internetu nebo sítě LAN. Jednotlivé úplné a neúplné IP adresy, které určíte pro přístup, musejí být ve výčtu odděleny čárkou.

Tato možnost je vhodná zvláště pro chráněné testy, u kterých si chcete být jisti, že k nim mají přístup pouze studenti v dané místnosti.

Příklad: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211

Můžete použít tři typy číselných zápisů (není možné používat textová jména domén, např. example.com):

  1. Úplné IP adresy, jako např. 192.168.10.1, které odpovídají jednomu počítači (nebo proxy serveru).
  2. Neúplné IP adresy, jako např. 192.168, které odpovídají všem umístěním, jež začínají těmito čísly.
  3. Zápis CIDR, jako např. 231.54.211.0/20, který umožňuje ještě podrobnější určení podsítí.

Mezery jsou ignorovány.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English