Pomůcka pro změnu pořadí úloh

Pomůcka pro změnu pořadí úloh zobrazí před názvem každé úlohy políčko čísla řádku. Jednotlivá čísla řádků se postupně zvětšují o hodnotu 10, aby bylo možné vkládat nové úlohy mezi ty stávající. Pořadí jednotlivých úloh můžete změnit tak, že přepíšete čísla příslušných řádků a kliknete na tlačítko "Uložit změny". Pořadí úloh se změní podle zadaných čísel řádků.

Hodnoty čísel řádků nemusí být pouze celá čísla. Pokud vám to více vyhovuje, můžete používat i čísla desetinná.

Svoje čísla řádků mají rovněž předěly mezi stránkami testu, aby bylo možné stejným způsobem pohybovat i s jejich pořadím. Pokud jste nezatrhli pole "Zobrazovat předěly mezi stránkami testu", předěly mezi stránkami ani jim odpovídající čísla řádků se nezobrazí. To je důvod, proč se v posloupnosti čísel řádků mohou vyskytovat nepravidelnosti.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English