Penalizace

Pokud je v testu povolen adaptivní režim, může se student po nesprávném pokusu o řešení úlohy pokusit znovu odpovědět. V takovém případě možná budete chtít zatížit každou nesprávnou odpověď určitou penalizací, která bude odečtena z výsledné známky za danou úlohu. Hodnota penalizace se vybírá pro každou úlohu samostatně při nastavování nebo úpravě této úlohy.

Nastavení nemá žádný vliv, pokud není v testu povolen adaptivní režim.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English