Penalizační faktor

Můžete určit, jak velká část dosaženého skóre má být odečtena za každou nesprávnou odpověď. Tato možnost je relevantní, pouze pokud je v testu povolen adaptivní režim, a studenti tak mohou na danou otázku odpovídat opakovaně. Penalizační faktor by měl být číslo v intervalu 0 až 1. Pokud je hodnota penalizačního faktoru nastavena na 1, znamená to, že student musí odpovědět správně při prvním pokusu, aby za otázku vůbec dostal nějaké body. Pokud je hodnota penalizačního faktoru nastavena na 0, znamená to, že student může na danou otázku odpovědět, kolikrát chce, a přesto dostane plný počet bodů.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English