Zamíchat odpovědi

Pokud nastavíte možnost „Zamíchat odpovědi“ na „Ano“, bude v úloze náhodně zamícháno pořadí odpovědí při každém pokusu studenta o splnění testu, který tuto úlohu obsahuje. V nastavení testu musí být ale zároveň nastavena na hodnotu „Ano“ možnost „Zamíchat v rámci úloh“.

Zamíchání odpovědí má studentům poněkud ztížit opisování.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English