Přizpůsobit body

Bodové ohodnocení importovaných úloh musí odpovídat některé z položek v následujícím seznamu:

 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 75%
 • 70%
 • 66.666%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 33.333
 • 30%
 • 25%
 • 20%
 • 16.666%
 • 14.2857
 • 12.5%
 • 11.111%
 • 10%
 • 5%
 • 0%

Povoleny jsou i záporné hodnoty položek v uvedeném seznamu.

Tato volba nabízí dvě možnosti. Tyto možnosti ovlivňují, jakým způsobem bude při importu naloženo s hodnotami, které přesně neodpovídají žádné z hodnot v uvedeném seznamu.

 • Nejsou-li body uvedeny, nahlásit chybu
  Pokud úloha obsahuje známky, které neodpovídají hodnotám v seznamu, zobrazí se chybové hlášení a úloha nebude importována.
 • Nejsou-li body uvedeny, použít nejbližší hodnotu
  Pokud některá známka neodpovídá žádné hodnotě na seznamu, bude změněna na nejbližší odpovídající hodnotu.

Poznámka: Některé uživatelské importní formáty zapisují přímo do databáze, a mohou tak obejít toto kontrolní nastavení.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English