Exportování úloh z vybrané kategorie

Tato funkce vám umožní exportovat celou kategorii úloh (včetně podkategorií) do textového souboru.

Mějte prosím na paměti, že u mnoha formátů souborů se při exportu úloh některé informace ztratí. Je to proto, že mnohé formáty nemají všechny vlastnosti, které se vyskytují v úlohách Moodlu. Neměli byste předpokládat, že po provedení exportu a importu téže úlohy zůstane tato úloha zcela beze změn. Navíc některé typy úloh nelze vůbec exportovat. Doporučujeme proto zkontrolovat exportovaná data před tím, než budou použita v novém prostředí.

Aktuálně podporované formáty zahrnují:

Formát GIFT

GIFT je nejkomplexnější z formátů, které jsou k dispozici pro exportování testových úloh Moodlu do textového souboru. Byl navržen jako jednoduchý nástroj pro učitele, kteří vytvářejí úlohy ve formátu textového souboru. Podporuje různé typy úloh: úlohy s výběrem odpovědí, s krátkou tvořenou odpovědí, s odpovědí pravda/nepravda, numerické úlohy, přiřazování, a také vložení _______ pro formát "vynechané slovo". Upozornění: Doplňovací úlohy (cloze) nejsou v současné době podporovány. V rámci jednoho textového souboru lze použít více typů úloh a formát GIFT zároveň umožňuje zadávat poznámky k úlohám, jména úloh, komentář k odpovědím a jejich hodnocení v procentech. Zde je několik příkladů:

Kdo je pohřben v památníku na Vítkově? {~TGM ~Klement Gottwald =nikdo} 

V památníku na Vítkově byl {~otráven =pohřben ~oddán} Klement Gottwald.

V památníku na Vítkově je pohřben TGM. {FALSE#Není a nikdy nebyl.}

Kdo je pohřben v památníku na Vítkově? {=nyní již nikdo =nikdo}

Kdy se narodil Klement Gottwald? {#1896}

Více o formátu "GIFT"

Formát Moodle XML

Tento specifický formát Moodlu exportuje testové úlohy v jednoduchém formátu XML. Úlohy mohou být následně importovány do jiné testové kategorie nebo využity v rámci jiného procesu, např. při transformaci XSLT. Formát XML exportuje i obrázky připojené k úlohám (v kódování base64).

Formát IMS QTI 2.0

Úlohy se exportují ve standardním formátu IMS QTI (verze 2.0). Mějte na paměti, že v rámci jednoho souboru ZIP se tak vytvoří sada několika souborů.

Více informací naleznete na stránkách IMS QTI. (externí odkaz v novém okně)

Formát XHTML

Testová kategorie se expotuje jako jedna stránka v kódu XHTML Strict. Každá úloha je samostatně uzavřena v tagu <div>. Pokud chcete tuto stránku dále používat, jak je, musíte přinejmenším upravit tag <form> na začátku sekce <body>, aby se zajistila požadovaná akce (např. 'mailto').

Postupně budou přibývat další formáty, např. WebCT a jakékoliv další, kterými přispějí uživatelé Moodlu.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English