Počet desetinných míst ve známce

Pomocí tohoto nastavení můžete určit, kolik desetinných míst se zobrazí v bodovém skóre nebo ve známkách studentů. Pokud např. zvolíte hodnotu "0", budou zobrazené známky zaokrouhleny na celá čísla.

Toto nastavení ovlivňuje pouze zobrazení známek.Nemá vliv na vlastní vnitřní výpočty a zaokrouhlování známek.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English