Kategorie úloh

Pro správu většího počtu úloh může být výhodné jejich třídění do kategorií.

Kategorie je definována jménem a krátkým popisem.

Kategorii můžete také "zveřejnit"; zveřejněná kategorie pak bude k dispozici pro všechny kurzy na daném serveru a všechny úlohy, které obsahuje, bude možné zařadit i do testů v jiných kurzech.

Popis polí

Úroveň vnoření: Kategorie, v níž je daná kategorie umístěna. Pokud nejsou vytvořeny žádné další kategorie, bude dostupná pouze volba "Nejvyšší úrověň".

Kategorie: Název dané kategorie.

Informace o kategorii: Krátký popis dané kategorie.

Zveřejnit: Zde určíte, zda se má nebo nemá daná kategorie "zveřejnit".

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English