Nastavení analýzy

Nastavením následujících parametrů můžete určit, které pokusy o splnění testu budou do analýzy odpovědí zahrnuty.

Výběr pokusů

Může být výhodné analyzovat u každého studenta pouze jeden pokus o splnění testu. Je možné zvolit pokus s nejvyšším celkovým skóre, první pokus nebo poslední vykonaný pokus. Pro provedení kumulativní analýzy se mohou případně použít i údaje za všechny pokusy.

Odmítnutí nízkých skóre

Studenti občas test pouze procházejí a zkoumají bez toho, aby jej řešili za účelem dosažení dobré známky. Bývá pravidlem, že tyto "zkušební" pokusy mají velmi nízká skóre. Podobné pokusy mohou být z analýzy vyřazeny nastavením spodního limitu pro skóre. Tento limit se zadává jako procentuální podíl (0–100) maximálního počtu bodů za test.

Počet úloh na stránku

Můžete nastavit, kolik úloh se má zobrazit na jedné stránce.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English