Stažení analýzy

Data zobrazená v tabulce na této stránce si můžete stáhnout a použít je pro další analýzu. Při stažení dat si můžete si vybrat ze tří formátů souborů.
Ve všech případech budou data uspořádána do tabulky s příslušným záhlavím, stejně jako je tomu na této stránce. Pokud je tabulka rozložena na více stránek, budou všechna data ze všech stránek stažena v rámci jednoho souboru.

Formát Excel

Vytvoří se tabulkový dokument formátu .xls.

Formát OpenOffice Writer

Data se uloží do tabulky v rámci textové dokumentu OpenOffice ve formátu .sxw. Tento formát je dostupný pouze v případě, že je v adresáři /moodle/lib instalována knihovna PHPWriter.

Textový formát

Data se uloží do běžného textového souboru. Jednotlivé řádky tabulky budou odlišeny čarou a položky na řádcích odděleny pomocí tabelátoru.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English