Adaptivní režim

Pokud nastavíte tuto možnost na "Ano", umožníte studentovi v rámci jednoho pokusu o splnění testu opakovaně odpovědět na stejnou otázku. Například je-li odpověď studenta označena za nesprávnou, má student ihned možnost zkusit odpovědět znovu. Bodobý zisk studenta je ale po každém nesprávném pokusu obvykle snížen o určitou penalizaci (hodnota penalizace je určena penalizačním faktorem, který určíte v dalším nastavení).

Tento režim rovněž povoluje použití adaptivních úloh, které se mohou měnit v reakci na odpověd studenta. Takto definuje adaptivní úlohy (položky) specifikace IMS QTI:

Adaptivní položka je taková položka, která přizpůsobuje svůj vzhled, svoje hodnocení (zpracování odpovědí) nebo obojí v reakci na každý pokus studenta. Adaptivní položka může na počátku vypadat například jako pole, do kterého má student vložit text. Při vložení nevyhovující odpovědi se však může změnit v úlohu s jednoduchým výběrem odpovědí. Pokud student následně označí správnou odpověď, bude hodnocena menším počtem bodů. Adaptivita tak umožňuje tvůrcům testů vytvářet položky, které pomáhají vést studenty při řešení daného úkolu, a zároveň zajišťují dosažení výsledku při zohlednění individuálního postupu každého studenta.

V adaptivním režimu se u každé úlohy zobrazuje další tlačítko: Odeslat. Pokud student na toto tlačítko klikne, odpověď na danou úlohu se odešle a studentovi se zobrazí dosažený bodový zisk. Pokud je úloha adaptivní, zobrazí se po kliknutí na tlačítko v nové formě, která zohlední odpověď studenta a bude ve většině případů od studenta vyžadovat další odpověď. V nejjednodušším případě se bude nová forma adaptivní úlohy lišit pouze textem komentáře a student bude vyzván, aby odpovědět ještě jednou. V případě složitější adaptivní úlohy se může změnit jak text, tak i celková kompozice úlohy.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English