Časový limit

Toto nastavení určuje časový limit pro přednášku. Studentům se zobrazuje počítadlo (programované v jazyce JavaScript) a čas se zaznamenává v databázi. Kvůli nestálým vlastnostem Java Scriptu počítadlo nezaručí, že student musí opustit přednášku po uplynutí časového limitu, ale zajistí, že otázka, která byla zodpovězena po časovém limitu, se mu již nezapočítá. Čas zaznamenávaný v databázi se kontroluje pokaždé, když student odpoví na otázku.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English