Prezentace

Toto nastavení umožňuje zobrazit přednášku jako prezentaci se stanovenou šířkou, výškou a volitelnou barvou plátna. Jestliže obsah stránky překročí stanovenou šířku nebo výšku plátna, zobrazí se na okraji plátna posuvník, jehož vzhled je definován pomocí kaskádových stylů CSS. Otázky z prezentace 'vybočují', ve výchozím nastavení se na plátně zobrazují pouze stránky a rozcestníky. Na plátně se vpravo a vlevo zobrazí tlačítka označená "Další" a "Předcházející", pokud si tuto možnost zvolíte. Další tlačítka se zobrazují uprostřed pod plátnem.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English