Zobrazit tlačítko pro opakovanou odpověď

Toto nastavení zobrazí tlačítko, které má studentům umožnit zkusit znovu odpovědět na špatně zodpovězenou otázku. Nefunguje pro otázky typu tvořená odpověď – pokud používáte tyto otázky, vyberte možnost "Ne".

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English