Ukazatel průchodu

Zobrazí ukazatel průchodu v dolní části stránek přednášky. V současné době poskytuje ukazatel průchodu přesnou informaci především u lineárních přednášek.

Mezi dokončené části přednášky se započítávají rozcestníky a stránky s otázkou, na kterou student odpověděl správně. Do celkového počtu stránek v přednášce se započítávají seskupení a stránky v rámci seskupení pouze jako jedna stránka, stránky "konec seskupení" a "konec větve" se nezapočítávají vůbec. Všechny ostatní stránky jsou do celkového počtu stránek přednášky započítány.

Poznámka: Výchozí vzhled ukazatele průchodu není příliš zdařilý. ;) Vzhled všech prvků ukazatele průchodu (jako barvy, obrázky pozadí atd.) lze upravovat v souboru: mod/lesson/styles.php.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English