Zobrazit nejlepší známky

Vytvoří a zobrazí se žebříček nejlepších známek za tuto přednášku. Studenti, kteří dosáhnou známky náležející do žebříčku, si mohou vybrat jméno, pod kterým bude jejich známka uvedena. Vestavěný slovní filtr zabraňuje výběru vulgárních jmen.

Nejlepší známky se nezobrazují, je-li aktivována volba "Cvičná přednáška".

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English