Zobrazit levou nabídku

Toto nastavení zobrazí seznam stránek (rozcestníky) v přednášce.

Uživatel, který studuje přednášku, má ovšem možnost vidět levou nabídku pouze v případě, že dosáhl v přednášce stejné či vyšší známky, nežli je ta, kterou jste vybrali z nabídky. Toto nastavení umožňuje pedagogům, kteří vytvářejí přednášku, přinutit uživatele projít při prvním pokusu celou přenášku. Jestliže uživatel potom znovu prochází přednášku, poté co dosáhl požadované známky, ukáže se mu levá nabídka, která mu usnadní revizi.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English