Předpoklad pro zpřístupnění

Toto nastavení umožňuje, aby tato přednáška byla přístupná studentům podle toho, jakých výsledků dosáhli v jiné přednášce, která je součástí téhož kurzu. Pokud student nesplní předpoklad pro zpřístupnění, nebude mu umožněn přístup k této přednášce.

Kritéria splnění předpokladu:

  • Strávený čas: student musí strávit studiem přednášky určenou dobu.
  • Dokončeno: student musí požadovanou přednášku dokončit.
  • Známka lepší než: student musí dosáhnout ve stanovené přednášce známky, která je lepší nežli známka uvedená zde.
Tato kritéria je možno libovolně kombinovat.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English