Uživatelské bodování

Toto nastavení vám umožní přiřadit ke každé odpovědi určitý počet bodů. Body přiřazené k odpovědím mohou mít zápornou nebo kladnou hodnotu. Importovaným otázkám se automaticky přiřazuje 1 bod za správnou odpověď a 0 bodů za nesprávnou odpověď. Toto nastavení je ale možno po importu změnit.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English