Známkování opakovaně odevzdaných prací

Tato volba určuje, jakým způsobem se mají ve cvičení vypočítat konečné známky studentů. V případě opakovaně odevzdaných prací si učitel může vybrat, zda bude používat nejlepší známku nebo průměrnou známku za všechny odevzdané práce studenta. Tato volba může být kdykoli v průběhu cvičení změněna. Jakákoli změna se okamžitě projeví v přehledu známek v kurzu (ovšem za předpokladu, že existují nějaké opakovaně odevzdané práce).

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English