Vložení popisu cvičení

Učitel musí vložit alespoň jeden popis cvičení či zadání. Zadání může mít např. podobu dokumentu Word nebo souboru HTML (nebo jakéhokoli jiného typu souboru, který se dobře zobrazí v prohlížeči). Tento soubor se zobrazí studentům a měl by obsahovat pokyny, jak cvičení úspěšně zvládnout.

Učitel může vložit víc než jedno zadání. Zadání budou studentům přidělována náhodně, takže různí studenti budou mít různé verze zadání. Jednotlivé verze zadání by však měly být podobné, protože pro hodnocení prací vzniklých na základě pokynů v zadání se používá stejný formulář.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English