Přepočítat známky za hodnocení provedená studenty

Tento odkaz přepočítá "Známku za hodnocení" u všech hodnocení provedených studenty. Obvykle není nutné toto přepočítávání použít. Hodnocení studentů se automaticky oznámkují, jakmile učitel ohodnotí odevzdanou práci studenta.

Pokud se ale zdá, že známky za hodnocení jsou příliš vysoké nebo nízké, může učitel změnit volbu "Porovnání hodnocení" (v nastavení cvičení). Výchozí hodnota pro tuto volbu je "Střední". Pokud jsou známky za hodnocení příliš vysoké, nastavíme volbu "Přísné" nebo "Velmi přísné" a známky se sníží. A naopak, jsou-li známky příliš nízké, nastavením volby "Volné" nebo "Velmi volné" se známky zvýší.

Celý postup pro úpravu známek za hodnocení je následující:

  1. Změňte volbu "Porovnání hodnocení" v nastavení cvičení a změnu uložte.
  2. Na stránce "Správa" klikněte na odkaz "Přepočítat známky za hodnocení provedená studenty".
Od této chvíle se budou zobrazovat nové známky. Tento postup je možné bez obav použít opakovaně.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English