Počet komentářů, kritérií, položek, charakteristik nebo sad charakteristik

Toto číslo určuje, kolik položek bude použito při hodnocení. V závislosti na zvoleném způsobu hodnocení udává toto číslo počet komentářů, kritérií, položek, charakteristik nebo sad charakteristik, které se při hodnocení použijí. Nejčastěji se používá 5 až 15 těchto položek, konkrétní počet závisí na rozsahu a složitosti zadání.

Ve fázi nastavování cvičení je možno toto číslo měnit. Zvětšením tohoto čísla způsobíte, že se ve formuláři hodnocení zobrazí prázdné položky. Zmenšením tohoto čísla docílíte odstranění položek z konce formuláře hodnocení.

U všech typů hodnocení je k dispozici pole pro zadání obecného komentáře. "Neznámkováno" je typ zadání, u něhož zde uvedené číslo určuje počet dalších polí pro komentáře. Pokud zde vyberete číslo 0 (nula), bude formulář pro hodnocení obsahovat pouze jedno pole Obecný komentář.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English