Známka za hodnocení

Toto je maximální hodnota známky, kterou studenti dostanou za hodnocení své práce, tedy známka za hodnocení. Vlastní známka se vypočítá automaticky v modulu Cvičení tak, že se hodnocení srovná s "nejlepším" hodnocením téže odevzdané práce. "Známka za hodnocení" není známkou za odevzdanou práci, práce jsou hodnoceny známkou, která se nazývá "Známka za odevzdanou práci".

Celková známka, kterou student dostane za cvičení, je součtem těchto dvou známek. Takže v případě, že maximální hodnota známky za hodnocení studenty je nastavena na 20 a maximální hodnota známky za odevzdané práce je 80, je maximální hodnota známky za cvičení 100.

Tuto hodnotu je možno kdykoliv změnit a známky jsou okamžitě přepočítány, jak z pohledu učitele, tak z pohledu studenta.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English