Hodnocení prací

V tomto cvičení používají studenti i učitelé pro hodnocení prací stejný formulář hodnocení. Formulář se používá v různých fázích cvičení oběma skupinami, a proto je následující vysvětlení rozděleno do dvou částí.

Pro studenty

Formulář hodnocení se používá hlavně proto, abyste viděli, jak bude vaši práci hodnotit učitel. Tento formulář vyplňte předtím, než odevzdáte svoji práci. Můžete ho používat jako kontrolní seznam. Formulář se po uložení neodesílá učiteli. Dokud neodevzdáte svou práci, můžete se k tomuto formuláři vracet a doplňovat jej (a vaši práci také), kolikrát chcete. Poznámka: Ačkoli je to možné, není třeba, abyste odesílali svou práci okamžitě po vyplnění tohoto formuláře.Obsah vašeho hodnocení je neměnný a zpřístupněný učiteli až v okamžiku, kdy odevzdáte svou práci .

Pokud vás učitel požádá, abyste udělali ve své práci změny a znovu ji odevzdali, nebudete již svoji "novou" práci hodnotit znovu. Toto hodnocení provádíte jen před prvním odevzdáním své práce.

Toto (počáteční) hodnocení vaší práce se porovnává s hodnocením, které provádí učitel. Čím více se vaše hodnocení shoduje s hodnocením provedeným učitelem, tím vyšší je vaše "Známka za hodnocení". "Známka za hodnocení" má obvykle nižší hodnotu nežli známka za vaši práci. Konečnou známku za cvičení tvoří součet obou těchto známek.

Až odevzdáte svoji práci, učitel ji oznámkuje a použije přitom stejného formuláře pro hodnocení. Známku a komentář učitele si budete moci prohlédnout. Známka, kterou vám přidělí učitel, tvoří podstatnou část konečné známky, kterou dostanete za toto cvičení.

Pro učitele

Formulář hodnocení se používá ke známkování odevzdaných prací studentů. Tyto známky obvykle tvoří hlavní část studentovy konečné známky za cvičení. Studentovi, která odevzdá svoji práci, se zobrazí vaše hodnocení, známka a všechny vaše komentáře. Jakmile dokončíte hodnocení, měli byste se rozhodnout, zda dovolíte, aby student svoji práci upravil a znovu odevzdal, či nikoli.

Když hodnocení uložíte, následuje krátká časová lhůta, v níž můžete hodnocení měnit předtím, než je zpřístupněno studentovi.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English