Známka za odevzdané práce

Tato hodnota udává maximální hodnotu známky, kterou lze udělit za odevzdanou práci.

Souhrnná známka za cvičení je součtem známky za hodnocení provedené studentem a známky za odevzdanou práci. Takže v případě, že maximální hodnota známky za hodnocení je nastavena na 30 a maximální hodnota známky za odevzdané práce je 70, je maximální hodnota známky za cvičení 100.

Tuto hodnotu je možno kdykoliv změnit a známky jsou okamžitě přepočítány, jak z pohledu učitele, tak z pohledu studenta.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English