Konečné známky

Tabulka na této obrazovce vypisuje souhrnný přehled známek a jejich analýzu. První známka je známka za (počáteční) hodnocení. Tato známka se přičítá ke známce za odevzdanou práci. Tato známka se přičítá ke známce za odevzdanou práci. Konečnou známku za odevzdanou práci tvoří buď průměr známek za všechny práce, které student ve cvičení odevzdal, nebo známka za nejlepší odevzdanou práci.

Nejlepší odevzdané práce je možno zveřejnit v žebříčku nejlepších prací. Počet položek v žebříčku se řídí parametry, které jsou stanoveny v nastavení cvičení. Pokud je počet položek nastaven na nulu, žebříček se nezobrazí. Práce jsou v žebříčku seřazeny podle známek, od nejlepší k nejhorší. V žebříčku je uvedena vždy jen jedna nejlepší práce každého studenta.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English