Stránka správy cvičení

Tato stránka umožňuje učiteli prohlížet jeden nebo více popisů cvičení, hodnocení a odevzdané práce studentů. Tyto položky je možno přejmenovat, prohlížet nebo mazat pomocí různých odkazů na stránce. Na této stránce se také zobrazuje, které práce byly odevzdány po termínu.

První tabulka zobrazuje soubory, které vložil učitel. Obvykle je to jen jeden soubor. Obsahuje popis cvičení a zadání, jak postupovat. Pokud učitel vloží více než jeden popis, jsou zde uvedeny všechny. Poznámka: Jakmile je cvičení zahájeno, NEMĚLY by tyto soubory být odstraňovány. Ve fázi nastavování cvičení je však možno soubory vložené učitelem ještě odstranit.

Druhá tabulka zobrazuje (počáteční) hodnocení studentů (hodnocení jejich vlastní prácei). Zobrazuje se známka, kterou si student za svoji práci udělil. Pokud práci hodnotil učitel, bude tato tabulka také obsahovat "známku za hodnocení". V této známce se odráží, do jaké míry se hodnocení provedené studentem shoduje s hodnocením učitele. Hodnocení provedené studentem je možné si prohlédnout. Na stránce je také připraven odkaz pro případ, že by učitel chtěl známku za hodnocení změnit.

Třetí tabulka zobrazuje seznam odevzdaných prací a známky přidělené učitelem. Odevzdané práce je možno znovu oznámkovat nebo bezpečně smazat. Hvězdička (*) u odevzdané práce znamená, že student může odevzdat práci znovu. Tuto volbu lze u jednotlivých studentů snadno změnit tak, že učitel vstoupí na stránku pro přehodnocení práce a dole na stránce klikne na odpovídající tlačítko; vlastní hodnocení není nutno měnit. Práce odevzdané po termínu jsou zvýrazněny červeným datem. Příznak "Zpožděno", označující práce odevzdané po termínu, lze odstranit kliknutím na příslušný odkaz.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English