Hide description before available date

If enabled, assignment description is hidden before the opening date.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: Čeština